11 apr - Okategoriserade

Internationellt samarbete kring streetsporter inne på sitt andra år

Erasmusprojektet Medicines for Europes Ghettos går nu in på sitt andra år och från Fryshuset är Pedram Afshari och Magnus Gyllenberg involverade i arbetet. I november 2018 hade arbetsgruppen som består av organisationer från Malta, Lettland, Danmark och Estland samt Fryshuset, Sverige en konferens. Där behandlades första delen av den verktygslåda som projektet tar fram för föreningar och andra organisationer som arbetar med streetsporter som ett verktyg för socialt arbete. I april kommer nästa möte att ske i Tallinn och då börjar dokumentet att ta sin slutgiltiga form. Fryshuset har bidragit med en stor del till den kunskap som sedan ska spridas över Europa då vi länge har legat i framkant vad det gäller socialt arbete med hjälp av spontanidrott och streetkultur. I sommar kommer ungdomar från de deltagande organisationerna att mötas i Lettland under streetsportfestivalen Ghetto Games och Fryshuset kommer då att delta med ett antal unga.

För mer info, maila: Magnus.gyllenberg@fryshuset.se