Stockholm Skatepark

Två skatehallar med street, miniramp, pool och vertramp!